Falk Lifelign Type G52

Khớp nối răng Falk Lifelign Type G52


Brand: RexnordRexnord

Falk Lifelign kiểu G52 với thiết kế 1 vành răng ăn khớp, có thể dùng với trục nối dài tùy thuộc vào ứng dụng. Một nữa cố định và một nữa ăn khớp răng giúp khớp nối bù lệch trục. 12 size từ 1010G đến 1070G. Đường kính trục 14 inch (max)

G52
USA
1010G - 1070G (12 sizes)
1,197,000 lb-in (max)

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114