Type RRSType RRS

Khớp nối mềm RATHI SW/RRS


Brand: RATHIRATHI

Với lớp bọc độc đáo xung quanh element, Khớp nối dạng Snap wrap - thuôc dòng Jawflex này của RATHI sẽ làm giảm đáng kể việc tháo dỡ thiết bị khi kiểm tra hoặc bảo trì, cũng như giảm cả thời gian ngừng máy không cần thiết.

SW Type

RRS Type

SW type, RRS type
Rathi
India
  • Sử dụng spider hoặc Snap wrap hoặc cushions.
  • Model : L, SW, RRS, HR.
  • Đường kính trục tối đa : 500 mm.
  • Công suất tối đa : 4100 kW/100 rpm.

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114