Falk A Plus reducer

Hộp giảm tốc FALK A-PLUS


Brand: RexnordRexnord

Dòng Falk A-Plus với thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn; với 17 sizes, mômen đáp ứng tối đa 620 kNm. Thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn. Bảo hành 03 năm. Tiêu chuẩn AGMA.

Falk A-Plus
FALK - Rexnord
USA
17 sizes
1.80:1 to 437:1
  • 17 sizes.
  • Momen đáp ứng tối đa 620 kNm.
  • Thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn.
  • Tỷ số truyền 1,8:1 đến 438:1
  • Bảo hành 3 năm.
  • Continuous-duty ratings (AGMA)

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114