LTG poly bag
14 ounce catridges
LTG Grease - 35 pound pails

Falk Long Term Grease - Polybags


Brand: RexnordRexnord

Mỡ LTG của hãng Rexnord, dùng riêng cho ứng dụng khớp nối trục giúp tăng tuổi thọ khớp nối, khoãng cách lần tra mỡ tiếp theo dài hơn gấp 6 lần, giảm thời gian bảo trì, thời gian dừng máy, làm việc với điều kiện làm việc khắc nghiệt, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C).

Kiểu đóng gói
Polybags
Rexnord
-
121 oC (max)

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114