Falk Lifelign Type 32

Falk Lifelign Type G32


Brand: RexnordRexnord

Falk Lifelign kiểu G32 dạng khớp nối răng trục dài thường dùng cho ứng dụng bơm và máy nén khí. Kiểu khớp nối này được kết hợp từ một bộ khớp nối răng tiêu chuẩn G20 kèm theo một ống nối dài ở giữa. Có 12 size từ 1010G đến 1070G; đường kính trục lên đến 14 inch

G32
FALK - Rexnord
USA
1010G - 1070G (12 sizes)
1,197,000 lb-in (max)

Spacer có 02 loại tiêu chuẩn và phi tiêu chuẩn Đĩa chặn trục (tùy chọn) Bảo hành 3 năm

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114