Omega ElementOmega Element Kit

Đệm cao su khớp nối Omega


Brand: RexnordRexnord

Đệm cao su cho khớp nối mềm Omega hãng Rexnord; đầy đủ trong kho các size để phục vụ khách hàng. Dễ dàng thay thế với cấu tạo 02 nữa; không cần canh chỉnh trục lại, thời gian bảo trì giảm.

Omega
Rexnord
USA

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114