Autogard Torque Limiter Series 400

Bộ giới hạn mômen Autogard Series 400


Brand: RexnordRexnord

  • Tự động vào khớp nhờ khả năng đảo chiều quay
  • Momen lớn nhất 1,800,000 in-lbs
  • Đường kính trục cho phép lên đến 10-inch
Series 300
Rexnord Autogard
USA
1,800,000 in-lbs

Đại diện:

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114