Autogard Torque Limiter Series 300

Bộ giới hạn mômen Autogard Series 300


Brand: RexnordRexnord

  • Thiết kế nhỏ gọn
  • Có thể tự động về vị trí cũ hoặc bằng tay
  • Momen lớn nhất 13,000 in-lbs
  • Đường kính trục cho phép lên đến 2.5-inch
Series 300
Rexnord Autogard
USA
13,000 in-lbs

Đại diện:

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114