Autogard Torque Limiter Series 200

Autogard Torque Limiter Series 200


Brand: RexnordRexnord

  • Thiết kế đơn giản, giá thành thấp
  • Có thể tự động về vị trí cũ hoặc bằng tay
  • Momen lớn nhất 75,000 in-lbs
  • Đường kính trục cho phép lên đến 4-inch
Series 200
Rexnord Autogard
USA
75,000 in-lbs
  • Thiết kế đơn giản, giá thành thấp
  • Có thể tự động về vị trí cũ hoặc bằng tay
  • Momen lớn nhất 75,000 in-lbs
  • Đường kính trục cho phép lên đến 4-inch

Đại diện:

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114