Showing all 12 results

Thiết bị phát hiện khí và hơi dễ cháy

Các loại khí và hơi dễ cháy có thể trở thành nguồn gây cháy khi được trộn với không khí. Chúng tôi cung cấp nhiều loại bộ truyền tín hiệu khác nhau cho các khí dễ cháy, hoạt động dựa trên nguyên lý hấp thu hồng ngoại, xúc tác hoặc chùm tia hồng ngoại đã được công nhận để bạn có thể kịp thời đưa ra hành động thích hợp.

.
.
.
.