Showing all 6 results

Thiết bị đo nồng độ cồn & ma túy

Qua nhiều thập kỷ, chúng tôi đã tích lũy được nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực đo nồng độ cồn và ma túy qua hơi thở. Chúng tôi là đơn vị hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực đo nồng độ cồn cùng với phần lớn các lực lượng cảnh sát sử dụng thiết bị phân tích nồng độ cồn qua hơi thở, thiết bị đo nồng độ cồn cung cấp bằng chứng và thiết bị kiểm tra ma túy Dräger.
Nhiều năm nay, các thiết bị kiểm tra nồng độ cồn và ma túy của Dräger đã giúp cảnh sát phát hiện nhiều vụ vi phạm pháp luật, giảm thiểu mức độ đối phó đồng thời cung cấp nhiều bằng chứng chặt chẽ cho tòa án. Các hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt của chúng tôi đảm bảo thiết bị đo nồng độ cồn và ma túy tại chỗ có thể đưa ra các kết quả đáng tin cậy.

Thiết bị cố định phương tiện giúp cho người phạm tội có thể kiểm soát được hành vi lái xe của mình. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, các thiết bị đo nồng độ cồn và ma túy của chúng tôi có thể giúp nâng cao an toàn tại nơi làm việc cho nhân viên và vật tư.

.
.
.
.