hms01_86873825

HMS01


Brand: BOSCH REXROTHBOSCH REXROTH

  • Thiết bị điều khiển đơn trục (HMS - S : Single Axis)
  • Dải công suất: 5.5 kW ... 132 kW 
  • Dòng điện hoạt động: 12.1 A ... 250 A
  • Dòng điện max: 12 A ... 350 A
  • Điện áp DC Bus: 540 V ... 750 V
  • Bảo vệ type IP20

Tài liệu tham khảo:

HMS01
Bosch Rexroth
Germany
Downloads

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114