Synchronous linear motorsSynchronous linear motors with iron core ML3Synchronous linear motors with iron core MLFSynchronous linear motors without iron core MCL

Động cơ tuyến tính đồng bộ


Brand: BOSCH REXROTHBOSCH REXROTH

  • Động cơ tuyến tính đồng bộ tự làm mát ML3 với lõi sắt cho lực nạp lên đến 4.500 N.
  • Động cơ tuyến tính đồng bộ làm mát bằng chất lỏng MLF với lõi sắt cho lực nạp lên đến 21.500 N.
  • Động cơ tuyến tính đồng bộ không sắt MCL lên đến tốc độ tối đa 1.400 m / phút.
ML3, MLF, MCL
Germany

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114