Precision steel shafts

Trục thép chính xác


Brand: BOSCH REXROTHBOSCH REXROTH

  • Cứng chắc và được đánh bóng
  • Có các loại trục đăc hoặc rỗng
  • Mức chịu đựng đa dạng
  • Thép không gỉ hoặc thép phủ chrome đã xử lí nhiệt
  • Được gọi cạnh để bảo vệ cho ống lót
  • Kích thước theo yêu cầu
Rexroth
Germany
Downloads

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114