Super linear bushing standardSuper standard metal adjustableSuper standard metal closedSuper standard metal openSuper standard stainless steelSuper standard stainless steel tandemSuper standard aluminum side opening adjustableSuper standard aluminum side openingSuper standard iron closedSuper standard iron closedSuper standard iron flangedSuper standard iron open

Ống lót tuyến tính tiêu chuẩn


Brand: BOSCH REXROTHBOSCH REXROTH

  • Thiết kế kim loại gồ ghề phù hợp với môi trường làm việc khắc nghiệt với độ ô nhiễm cao
  • Áp dụng vào các ngành gỗ, đúc, xi măng
  • Có lựa chọn vật liệu bằng thép không gỉ cho ngành dược, thực phẩm, hóa chất
  • Có nhiều hộc để dễ dàng cho việc bôi trơn và thu bụi bẩn, bảo vệ cho hệ thống không bị kẹt
  • Nhiều phiên bản mặt bích
  • Có các sự lựa chọn phủ gang, thép, nhôm
  • Có các kích thước cho các trục từ 5-80mm
Rexroth
Germany
2.5 m/s (d > 50mm)
100 m/s2 (d > 50mm)
-10 đến 80 độ C
Downloads

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114