super_linear_bushing_A/BSuper A closedSuper A openSuper B closedSuper B openSuper A/B adjustableSuper A/B closedSuper A/B flangedSuper A/B open adjustableSuper A/B openSuper A/B side adjustableSuper A/B side openingSuper A/B tandem closed adjustableSuper A/B tandem closedSuper A/B tandem open adjustableSuper A/B tandem open

Ống lót tuyến tính Super A/B


Brand: BOSCH REXROTHBOSCH REXROTH

  • Chi phí hợp lí cho yêu cầu cao
  • Chuyển động êm, mượt và tuổi thọ lâu dài
  • Có các kích thước cho các trục 10-50mm
  • Super A có khả năng bù lệch cho thanh trục
  • Super B không có khả năng bù lệch cho các momen xoắn thấp dọc theo trục
  • Tốc độ di chuyển cao
  • Loại ống lót hở hỗ trợ cho các thanh trục hay bị biến dạng do hạ tầng
  • Bao gồm các lựa chọn phủ nhôm hoặc thép
Rexroth
Germany
5 m/s
150 m/s2
-10 đến 80 độ C
Downloads

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114