Segmental linear bushingSegmental busingSegmental adjustableMetal caseWiper seal

Ống lót tuyến tính phân đoạn


Brand: BOSCH REXROTHBOSCH REXROTH

  • Nhẹ, ổn định và chi phí hợp lí, được gia cố bởi vỏ bọc bằng nhựa
  • Được thiết kế đặc biệt cho các yêu cầu chung
  • Có lựa chọn thép không gỉ cho ngành dược, hóa chất và thực phẩm
  • Có các kích thước cho các trục từ 12-40mm
Rexroth
Germany
3 m/s
150 m/s2
-10 đến 80 độ C
Downloads

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114