Torque resistant linear bushingOne ball guide grooveTwo ball guide groovesSteel torque resistantSteel torque resistant tandemSteel torque resistant flangedFour ball guide groovesFour ball guide grooves flangedFour ball guide grooves flanged rotary

Ống lót tuyến tính kháng Mômen


Brand: BOSCH REXROTHBOSCH REXROTH

  • Sử dụng cho các hệ dẫn truyền kháng momen xoắn với 1 thanh trục
  • 1, 2 hoặc 4 rãnh dẫn bi cho việc truyền momen
  • Đa dạng mẫu mã
  • Kèm theo ốc siết điều chỉnh
  • Thanh trục được đặt theo kích thước yêu cầu
  • Đa dạng loại mặt bích
  • Đa dạng các kiểu bọc thép, bọc nhôm
Rexroth
Germany
3 m/s
150 m/s2
-10 đến 80 độ C
Downloads

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114