Linear bushing for combined linear and rotary motionSeries 618 12-40 shaft diametersSeries 618 5_8_50_60_80 shaft diametersSeries 60 deep groove ball bearingNeedle bearing

Ống lót tuyến tính cho chuyển động tịnh tiến và xoay


Brand: BOSCH REXROTHBOSCH REXROTH

  • Ống lót tuyến tính với các bạc đạn rãnh bi sâu hoặc bạc đạn kim
  • Dẫn hướng chính xác với mức tải cao
  • Tốc độ cao và ma sát thấp
  • Áp dụng cho các ứng dụng tịnh tiến kết hợp với chuyển động xoay
Rexroth
Germany
-10 đến 80 độ C
Downloads

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114