Bộ vít me đai ốc biBall Screw Assemblies BSAPlanetary Screw Assemblies PLSAwallpicture_plsa__basasingle_nut_with_flan

Bộ Vít Me Đai Ốc Bi


Brand: BOSCH REXROTHBOSCH REXROTH

Bộ vít me đai ốc của Rexroth là minh chứng về chất lượng: hoạt động mượt mà, chịu tải cao với số lượng bi nhiều, chiều dài đai ốc nhỏ, tốc độ di chuyển cao. Gồm hai dòng chính "Ball Screw Assemblies BSA" và "Planetary Screw Assemblies PLSA"

 

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114