VAN XẢ KHẨN CẤP KSESV

Van xả khẫn cấp KSESV


Brand: KSPCKSPC

Hoạt động thông hơi:

Lỗ thông hơi áp suất khẩn cấp KSES cung cấp giảm áp suất và chân không ..
Khi áp suất quá mức tích tụ trong bể chứa, lỗ thông hơi áp suất khẩn cấp sê-ri KSESV bắt đầu mở ở áp suất đặt trước được xác định trước làm giảm áp suất.

KSESV
KSPC
-
400, 450, 500 và 600mm
Downloads

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114