VAN XẢ KHẨN CẤP KSES

Van xã khẩn cấp KSES


Brand: KSPCKSPC

Hoạt động thông hơi:

Các lỗ thông hơi giảm áp khẩn cấp KSES cung cấp giảm áp.
Khi áp suất quá mức tích tụ trong bể chứa, lỗ thông hơi khẩn cấp sê-ri KSES bắt đầu mở ở áp suất đặt trước được xác định làm giảm áp suất.

KSES
KSPC
-
400, 450, 500 và 600mm
Downloads

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114