VAN XẢ KHẨN CẤP KSEPK

Van xả khẩn cấp KSEPK


Brand: KSPCKSPC

Hoạt động thông hơi:

Các lỗ thông hơi giảm áp khẩn cấp KSEPK chỉ cung cấp giảm áp.
Thoát hơi được cung cấp bởi các thiết bị thông gió thông thường, hoặc sử dụng nắp thông hơi khẩn cấp KSEV và nắp thông hơi chân không.
Khi áp suất quá mức tích tụ trong bể chứa, lỗ thông hơi khẩn cấp sê-ri KSEPK bắt đầu mở ở áp suất đặt trước được xác định làm giảm áp suất quá mức.

KSEPK
KSPC
-
400, 450, 500 và 600mm
Downloads

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114