VAN THỞ KSPD/DS

Van thởKSPD/DS


Brand: KSPCKSPC

Mô hình van chân không áp suất KSBD và KSDS là một thiết kế tiên tiến cho các ứng dụng đường ống.
Được thiết kế sản xuất và thử nghiệm theo mã API 2000.
Sử dụng các công nghệ mới nhất để bảo vệ chống lại áp suất dương hoặc chân không và ngăn chặn việc hút không khí, làm giảm tỉ lệ bay hơi sản phẩm và giúp chứa hơi độc và chất có khả năng gây nổ.

 

KSBD và KSDS
KSPC
-
DN50 - DN350
Downloads

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114