Van thở KSBG/GS

Van thở KSBG/GS


Brand: KSPCKSPC

Các van  KSBG và KSGS là một thiết kế tiên tiến cho các ứng dụng đường ống.

Được thiết kế sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn API 2000, các van này sử dụng các công nghệ mới nhất để bảo vệ chống lại áp suất dương hoặc chân không và ngăn không khí, giảm tỉ lệ bay hơi sản phẩm, giảm khả năng gây nổ.

 

KSBG và KSGS
KSPC
-
DN50 - DN350
Downloads

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114