R-IB IL Analog Inputs

  R-IB IL Analog Inputs thu thập và xử lý các tín hiệu analog từ cảm biến và thiết bị đầu vào. Tích hợp dễ dàng và tin cậy, giúp đo và chuyển đổi tín hiệu analog thành dữ liệu số, phục vụ cho quy trình điều khiển và giám sát trong tự động hóa công nghiệp.

  Category : Brand:
  .
  .
  .
  .