Tuýp đo khí Draeger Phosphine 0.1/a

  Draeger Phosphine 0.1/a là một trong những giải pháp hiệu quả cho việc đo lường nồng độ khí Phosphine (PH3) trong môi trường công việc.

  SKU: 1101 Category :
  .
  .
  .
  .