Máy kiểm tra rò khí Draeger Flow Check

  Thiết bị sinh khói điện tử (Draeger Flow Check) sử dụng để kiểm tra rò rĩ các hệ thống đường ống hơi (HVAC).

  Thiết bị sẽ phát ra một làn khói mỏng nhẹ, tính chất tương tự không khí, không độc hại, qua đó giúp người sử dụng dễ dàng xác định được vị trí rò rĩ bằng mắt thường.

  SKU: 1402 Category : Brand:
  .
  .
  .
  .