Máy đo khí Draeger PAC 3500

  Chính xác và không cần bảo trì trong thời gian đến 2 năm: Dräger Pac® 3500 rất lý tưởng để theo dõi các khí CO, H2S và Ô xy cá nhân.

  SKU: 1318 Category : Brand:
  .
  .
  .
  .