Mặt nạ nửa mặt Draeger PARAT 3160

   • Có trang bị bộ lọc nhiều loại khí ABEK15
   • Chứng nhận theo tiêu chuẩn dành cho thiết bị thoát hiểm công nghiệp
   • Thời gian thoát hiểm tối thiểu là 15 phút
   .
   .
   .
   .