st-740-2006-1000

Thiết bị kiểm tra


Brand: DRAEGERDRAEGER

Dùng để kiểm tra máy đo khí trước khi hoạt động và hiệu chuẩn máy.

 

 

                  Tính năng:

  • Dễ sử dụng, không cần nguồn cung cấp điện, dùng ở bất kì đâu.
  • Kết quả chuẩn xác
  • Tự động đo lại nếu kết quả không chính xác.