x-act-5000-img-d-12091-2010d-12060-2010d-23590-2010d-23401-2010

Bơm lấy mẫu tự động Draeger X-act 5000


Brand: DRAEGERDRAEGER

Thiết bị bơm lấy mẫu tự động Draeger X-act 5000 là giải pháp thiết kế all-in-one dùng để đo và lấy mẫu khí có thể dùng cho ống đo, ống lấy mẫu. Dễ sử dụng, tiện lợi cao khi đo các mẫu khí và hơi.

 

 

                   Tính năng :

  • Cách thức bơm mới
  • Dễ dàng vận hành
  • Tự động chuyển đổi đơn vị, thông số bằng cách scan mã vạch barcode