Thanh ray con trượt dòng BSCLSNSFNSSNHFLSSLSSLH

Thanh trượt vuông BSCL


Brand: BOSCH REXROTHBOSCH REXROTH

Dòng sản phẩm BSCL (Ball Rail Systems Compact Line) là một sự lựa chọn hoàn hảo cho các ứng dụng trong công nghiệp với mức giá tầm trung. BSCL sẽ đáp ứng được những công việc cơ bản mà dòng BSHP có thể thực hiện.

Có 6 size để lựa chọn, 3 cấp tải trọng đặt trước và 3 cấp chính xác (N, H, P).

Một điểm đặc biệt ở dòng BSCL là thanh ray có thể rút ngắn độ dài mong muốn với những công cụ đơn giản mà không cần đến máy móc đắt tiền.

Với sự tối ưu hóa vật liệu, kết cấu, đây sẽ là sản phẩm với mức giá hợp lí, cạnh tranh.

 

Rexroth
Germany
15/20/25/30/35/45
C0/C1/C2
11.500 N đến 99.800 N
11.700 đến 120.000 N
3 m/s
250 m/s2
Downloads
Feature Designation
FNS Flanged, normal, standard height
FLS Flanged, long, standard height
SNS Slimline, normal, standard heigt
SLS Slimline, long, standard heigt
SNH Slimline, normal, high
SLH Slimline, long, high