Super linear bushing H/SHSuper H closedSuper H openSuper SH closedSuper SH openSuper H/SH adjustableSuper H/SH closedSuper H/SH side opening

Ống lót tuyến tính Super H/SH


Brand: BOSCH REXROTHBOSCH REXROTH

  • Ống lót tuyến tính với cấp chính xác cao cho việc tải nặng
  • Có các kích thước cho các trục 20-60mm
  • Super H có nhiều track hơn Super A
  • Super SH còn có nhiều track hơn nữa để tải được lớn và bền hơn
  • Tốc độ di chuyển cao
  • Bù lệch và bù lỗi biến dạng ở các thanh trục
  • Được phủ bằng nhôm
Rexroth
Germany
5 m/s
150 m/s2
-20 đến 80 độ C
Downloads