804169223000short-term-tubes_st-3805-2003d-23415-2009short-term-tubes-img-st-36-2001st-4413-2005st-4324-2003

Ống đo nồng độ khí


Brand: DRAEGERDRAEGER

Khách hàng có thể lựa chọn 250 loại ống đo nồng độ khí khác nhau phù hợp với mục đích sử dụng của mình.

Đặc điểm :

  • Cho kết quả nhanh và chính xác nồng độ.
  • Có thể đo được hơn 500 loại khí khác nhau
  • Thường dùng kết hợp với Draeger pump hoặc Draeger X-act 5000.