TR SeriewTR-W Series

TR Series


Brand: Taiko KikaiTaiko Kikai

  • Sử dụng trục kép
  • Lưu lượng, cột áp dãi rộng từ thấp đến cao
  • Tiết kiệm năng lượng
  • Có thể dùng cho cả hoá chất
  • Cấu trúc đơn giản, dễ dàng bảo trì
  • Độ ồn và rung động thấp
  • Nhiều tuỳ chọn làm kín
TR Series
Japan
từ 0.61 đến 207 (m3/min)
Downloads

Đại diện: