Taiko L Series

Máy thổi khí L - công suất lớn


Brand: Taiko KikaiTaiko Kikai

  • Công suất lớn lên đến 812 m3/min
  • Dễ dàng bảo trì
  • Hoạt động bền bỉ
  • Kiểu: Two-Lobe Roots One-stage Type
L Series
Japan
từ 20 đến 812 (m3/min)
Downloads

Đại diện: