Omega ElementOmega Element Kit

Cao su khớp Omega


Brand: RexnordRexnord

Đệm cao su cho khớp nối mềm Omega hãng Rexnord; đầy đủ trong kho các size để phục vụ khách hàng. Dễ dàng thay thế với cấu tạo 02 nữa; không cần canh chỉnh trục lại, thời gian bảo trì giảm.

Omega
Rexnord
USA