Rossi Planetary Gear Motor

EP SERIES


Brand: ROSSIROSSI

  • Dạng bánh răng hành tinh.
  • Kiểu đồng tâm và trục vuông góc.
  • 20 sizes (001...710)
  • Công suất 0,18...90kW
  • Momen 1600...710000 Nm
  • Tỷ số truyền :
    • Đồng tâm (inline) : 3,55...3550
    • Vuông góc : 9...2240.
EP Series
ROSSI
-
20 sizes
1600...710000 Nm
3,55...3550