2_1952963534

GAS VISION


Brand: DRAEGERDRAEGER

Phần mềm giao tiếp PC với các máy đo khí  dựa trên nền WINDOWS.

 

 

                            Tính năng:

  • Dùng phần mềm Draeger GasVision, mọi dữ liệu đều tập trung về một chỗ, thuận tiện cho việc truy xuất sau này.
  • Tương thích với mọi sản phẩm Draeger.