xdock_6600

Draeger X-dock 5300/6300/6600


Brand: DRAEGERDRAEGER

Thiết bị cung cấp cho bạn đầy đủ tính năng điều khiển cho thiết bị nhận biết khí cầm tay, tự động bơm kiểm tra và hiệu chỉnh trong thời gian ngắn tiết kiệm chi phí. Dễ dàng sử dụng

 

 

                         Tính năng:

  • Đa dạng về kích thước, có thể mở rộng tới 10 mẫu một lúc
  • Dễ dàng sử dụng, làm việc độc lập, không cần kết nối tới PC, có màn hình cảm ứng.
  • An toàn hơn nhờ vào sự hoàn chỉnh về các thông tin cần thiêt.
X-dock 5300-6300-6600