Workstar series Flexothane Workstar PVC

Draeger Workstar series Flexothane Workstar PVC


Brand: DRAEGERDRAEGER

Bảo vệ tối ưu trong hai phiên bản. Bộ quần áo bảo vệ hoá học Workstar cho phép làm việc an toàn với dầu, xăng, sơn và acid ở mức độ nhẹ.