Draeger Flame 2100 UV

Đầu Dò Lửa Draeger Flame 2100 UV


Brand: DRAEGERDRAEGER

Đầu dò lửa Draeger Flame 2100 UV làm việc trong các khu vực có khí, hơi hoặc vật liệu dễ cháy đòi hỏi phải phát hiện lại như một điều cần thiết để cứu sống. Các giải pháp tốt nhất phải kết hợp công nghệ tiên tiến với độ bền chắc chắn và sẵn sàng làm việc đáng tin cậy trong mọi tình huống. Draeger Flame 2100 là một máy dò quang phổ duy nhất sử dụng cảm biến cực tím để phát hiện ngọn lửa, đồng thời loại bỏ nhiễu từ bức xạ mặt trời và các nguồn UV không cháy khác.

DRAEGER
Germany