7990

Cảm biến hồng ngoại IR


Brand: DRAEGERDRAEGER

Loại cảm biến có tính năng cao nhất dùng để đo khí cháy nổ và CO2, thời gian sử dụng lâu dài, phép đo độc lập với O2 và không có hiện tượng nhiễm độc cảm biến khi đo.

CO2 và khí cháy nổ
Germany