REXNORD_CHAIN_Drop-Forged.PNG
REXNORD_CHAIN_Cast.PNG
REXNORD_CHAIN_Oilfield-Roller.PNG
REXNORD_CHAIN_Block-Roller.PNG
REXNORD_CHAIN_Engineered-Steel.PNG
REXNORD_CHAIN_Leaf.PNG
REXNORD_CHAIN_Roller.PNG
REXNORD_CHAIN_Welded-Steel.PNG

Tổng quan xích công nghiệp hãng Rexnord


Brand: RexnordRexnord

Rexnord là công ty hàng đầu trong ngành sản xuất xích công nghiệp và là nhà sản xuất xích công nghiệp có kinh nghiệm nhất trên thế giới. Thiết kế xích công nghiệp của Rexnord được tạo ra trên thiết bị thiết kế hỗ trợ máy tính mới nhất, sau đó được truyền qua mạng máy tính đến sàn sản xuất nơi thiết kế được biến thành sản phẩm hoàn chỉnh. Sử dụng các công nghệ sản xuất tiên tiến, chúng tôi mang đến sản phẩm xích công nghiệp chất lượng, đáng tin cậy với và an toàn cho người sử dụng

Sản phẩm xích công nghiệp của Rexnord có nhiều thiết kế khách nhau như: Drop-Forged Chain, Cast Chain, Oilfield-Roller Chain, Block-Roller, Engineered-Steel, Leaf, Welded-Steel… phù hợp với nhiều thiết bị công nghiệp và đáp ứng nhiều ứng dụng khác nhau trong việc truyền động trong ngành công nghiệp.