20351-4690611

E-cal System


Brand: DRAEGERDRAEGER

Hệ thống tự động chuẩn, nạp pin, kiểm tra cấu hình, cho đồng thời 10 máy đo khí. Thích hợp cho các đơn vị sử dụng nhiều máy đo khí.

 

                               Tính năng:

  • Kiểm tra, quản lí các loại thiết bị đo khí một cách dễ dàng
  • Cùng lúc kiểm tra được 10 máy, tiết kiệm thời gian và chi phí.
  • Hệ thống phân tích, quản lí thông tin được lưu trữ trong máy tính, dễ dàng truy suất khi cần.