Draeger X-plore RD90

Draeger X-plore RD90


Brand: DRAEGERDRAEGER

Bảo vệ khỏi các loại khí và hơi độc hại, thời gian sử dụng lâu hơn và có thể được sử dụng cho nhiều mặt nạ khác nhau.

X-plore RD90
-