Draeger X-plore RD40

Draeger X-plore RD40


Brand: DRAEGERDRAEGER

Cung cấp khả năng lọc khí độc hại một cách hiệu quả và tiết kiệm nhất từ các chất có hại có hại trong khử trùng, nông nghiệp, vệ sinh hoặc các ngành công nghiệp sản xuất nói chung.

X-plore RD40
-