Draeger X-plore 6300

Draeger X-plore 6300


Brand: DRAEGERDRAEGER

Mặt nạ trùm kín với lớp Goăng kép đảm bảo độ kín, đáp ứng các nhu cầu nghiêm ngặt về độ tin cậy, an toàn và thoải mái cho người sử dụng và được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp.

X-plore 6300
-