Draeger X-plore 5000

Draeger X-plore 5000


Brand: DRAEGERDRAEGER

Mặt nạ trùm kín mặt giúp bảo vệ mắt và hô hấp một cách toàn diện sử dụng trong môi trường có nồng độ chất độc cao có khả năng ảnh hưởng đến hô hấp và mắt.

X-plore 5000
-